Jak przywrócić urządzenie do ustawień fabrycznych z poziomu CLI (command line)?

Aby przywrócić urządzenie do ustawień fabrycznych należy skorzystać z polecenia defaultconfig.

Użycie polecenia defaultconfig –f –r spowoduje przywrócenie ustawień fabrycznych bez wyświetlania komunikatów o błędach i wykona restart urządzenia.

Więcej o opcjach polecenia defautlconfig można przeczytać wywołując pomoc przy użyciu komendy defaultconfig –h.

 


 

Wróć do listy