Jak wygląda procedura aktualizacji firmware?

Aby zaktualizować firmware, należy wejść na stronę www.netasq.com i zalogować się do strefy klienta. W strefie klienta, poza najnowszymi wersjami firmware, można znaleźć między innymi najnowsze wersje pakietu Administration Suite, czy dokument Release Note, który opisuje zmiany jakie zostały wprowadzone w najnowszych wersjach oprogramowania.

Następnie, po zalogowaniu do urządzenia, należy przejść do sekcji Ustawienia systemowe -> System, a następnie na zakładce Aktualizacja systemu należy wybrać plik z najnowszą wersją firmware, pobrany uprzednio ze Strefy klienta na stronie www.netasq.com. Należy upewnić się, że została wybrana opcja Kopiuj bieżącą partycję na zapasową przed aktualizacją, która pozwoli na szybki powrót do poprzedniej wersji firmware i konfiguracji. Po wybraniu przycisku Aktualizuj System rozpocznie się proces aktualizacji, który trwa zazwyczaj kilka minut.

Uwaga: Przed aktualizacją firmware zalecane jest zapoznanie się z dokumentem Release Note, opisującym jakie zmiany zostały wprowadzone w nowej wersji oprogramowania


 

Wróć do listy