Jak zmienić hasło użytkownika admin?

Aby zmienić hasło użytkownika admin należy przejść do sekcji Ustawienia systemowe -> Administratorzy na zakładkę Konto Administratora, a następnie podać dwukrotnie nowe hasło.

Z poziomu CLI hasło można zmienić korzystając z polecenia chpwd. Zmiana hasła w ten sposób wiąże się z koniecznością restartu urządzenia.

Uwaga! Hasło użytkownika admin można zmienić jedynie będąc zalogowanym jako admin.

 


 

Wróć do listy