Administracja i zarządzanie

Połączenie do urządzenia SN150 za pomocą przewodu USB

W celu nawiązania połączenia konsolowego podłączamy się do urządzenia poprzez dołączony do zestawu przewód USB do dedykowanego portu USB:

Netasq Stromshield - Poradniki i instrukcje

Po podłączeniu system Windows powinien automatycznie wykryć sprzęt i zainstalować odpowiednie sterowniki – wymagane jest wówczas połączenie z Internetem.

Następnie weryfikujemy w menedżerze urządzeń pod jakim numerem portu COM urządzenie zostało dodane.

W kolejnym kroku przechodzimy do programu Putty i modyfikujemy konfigurację w następujący sposób:

  • wybieramy opcję „Serial”
  • wskazujemy port COM, który widnieje w menedżerze urządzeń (np. COM10)
  • zmieniamy parametr „Speed” na 115200

Netasq Stromshield - Poradniki i instrukcje

Po kliknięciu w przycisk „Open” połączenie konsolowe zostanie nawiązane i będziemy mogli zarządzać urządzeniem z poziomu linii komend.

 


 

Powrót