Użytkownicy i Autoryzacja

Integracja urządzenia NETASQ/Stormshield z bazą Active Directory i konfiguracja agenta SSO dla transparentnej autoryzacji użytkowników

1. Integracja urządzenia z bazą Active Directory

Po zalogowaniu się do urządzenia przechodzimy do menu Użytkownicy -> Konfiguracja bazy LDAP. Naszym oczom powinien ukazać się kreator. W pierwszym kroku wybieramy rodzaj bazy LDAP – w naszym przypadku będzie to baza Microsoft Active Directory:

Netasq Stromshield - Użytkownicy i Autoryzacja

W drugim kroku należy wskazać obiekt sieciowy, który reprezentuje adres naszego serwera z bazą Active Directory, port (domyślnie jest to obiekt ldap – 389 TCP). Jako domenę podajemy nazwę naszej domeny w formacie dc=domena, dc=local – w naszym przykładzie integracja odbywa się dla domeny esa.local (dc=esa,dc=local). W ostatnim polu podajemy nazwę użytkownika oraz grupę, do której dany użytkownik należy (w naszym przykładzie będzie to użytkownik Administrator, który należy do grupy users (cn=Administrator,cn=users):

Netasq Stromshield - Użytkownicy i Autoryzacja

W celu weryfikacji poprawności konfiguracji należy przejść do Użytkownicy -> Użytkownicy i grupy, a następnie wybrać pozycję Użytkownicy. Jeżeli wyświetli się nam lista użytkowników będzie to oznaczało, że integracja z serwerem Active Directory przebiegła pomyślnie:

Netasq Stromshield - Użytkownicy i Autoryzacja 


2. Transparentna autoryzacja za pomocą agenta SSO

W celu zapewnienia transparentnej autoryzacji dla użytkowników Active Directory należy zainstalować oprogramowanie „Agent SSO” na kontrolerze domeny oraz skonfigurować połączenia na urządzeniu.

Najnowszą dostępną wersję Agenta SSO można pobrać ze strefy klienta (https://mystormshield.eu) w sekcji Download -> Software:

Netasq Stromshield - Użytkownicy i Autoryzacja 

 

2.1 Instalacja Agenta SSO na kontrolerze domeny

Podczas instalacji oprogramowania na kontrolerze domeny wybieramy opcję w zależności gdzie będzie znajdowało się oprogramowanie. W naszym przypadku instalacja odbywa się bezpośrednio na kontrolerze domeny dlatego wybieramy pierwszą opcję:

Netasq Stromshield - Użytkownicy i Autoryzacja 

Następnie należy podać hasło współdzielone, które później będziemy musieli podać również po stronie konfiguracji urządzenia:

Netasq Stromshield - Użytkownicy i Autoryzacja 

 

2.2 Konfiguracja urządzenia w celu połączenia z agentem SSO

W ostatnim kroku należy zalogować się do urządzenia i przejść do menu Użytkownicy -> Portal autoryzacji, a następnie dodać nową metodę autoryzacji o nazwie Agent SSO:

Netasq Stromshield - Użytkownicy i Autoryzacja 

Po dodaniu nowej metody we właściwościach należy wskazać adres, pod którym jest zainstalowany agent SSO (w naszym przypadku jest to ten sam obiekt: AD), a następnie podać hasło, które zostało zdefiniowane podczas instalacji agenta na kontrolerze domeny:

Netasq Stromshield - Użytkownicy i Autoryzacja
Na koniec należy zastosować wprowadzone zmiany.

 


 

Powrót