UTM Stormshield SN900

Stormshield SN900

Stormshield SN 900 – rozwiązanie dla średniej wielkości firm

Wydajność

Stormshield SN 900 dzięki zastosowaniu światłowodowych portów (dwa porty 1 Gb) umożliwia pracę w infrastrukturze sieciowej szybkich łącz światłowodowych.

Identyfikacja aplikacji

Wbudowana w urządzenia Stormshield Network Security kontrola aplikacja dzięki analizie połączeń pozwala na automatyczną identyfikację aplikacji (lokalnych oraz internetowych).

Kontrola aplikacji

Funkcja kontroli aplikacji na urządzeniach Stormshield Network Security pozwala ograniczyć stosowanie niebezpiecznych aplikacji lub tych które nie powinny być używane w firmie.

Dynamiczna polityka bezpieczeństwa

Korzystając z UTM Stormshield SN900 możemy dostosować poziom ochrony stacji roboczej lub serwera w zależności od poziomu zagrożenia (wygenerowane alarmy lub wykryte luki bezpieczeństwa). Zmiana polityki bezpieczeństwa odbywa się jednym kliknięciem.

Kontrola urządzeń mobilnych

Urządzenia Stormshield posiadają wbudowaną funkcję identyfikacji urządzeń mobilnych zalogowanych do systemu. UTM umożliwia czasowe lub pełne blokowanie dostępu dla konkretnych użytkowników lub grup. Polityka bezpieczeństwa może być na bieżąco modyfikowana.