Wersje wirtualne – STORMSHIELD

STORMSHIELD Virtual Appliance

Dla klientów korzystających z wirtualizacji lub planujących jej wdrożenie w swoich sieciach, oferujemy ochronę klasy UTM pracującą w środowiskach VMware oraz Citrix. Modele wirtualne to zintegrowane rozwiązania do zabezpieczenia sieci, zapewniające dokładnie takie same funkcje jak rozwiązania sprzętowe.

   

CITRIX Ready

10/2011

VMware Ready

10/2011

Przy przejściu ze środowiska fizycznego do wirtualnego, konieczne jest utrzymanie pożądanego poziomu ochrony, również w ruchu pomiędzy wirtualnymi serwerami znajdującymi się na jednym serwerze fizycznym. Taką rolę najlepiej spełnią wirtualne rozwiązania zabezpieczające – wtedy ruch nie musi być już wyprowadzany ze środowiska wirtualnego na firewalle fizyczne.

Dodatkowo, wirtualne urządzenie zabezpieczające umożliwia korzystanie w pełni z ogólnych zalet wirtualizacji, m.in. możliwości przenoszenia i szybkiego odzyskiwania danych.

Rozwiązania wirtualne STORMSHIELD dostępne są w dwóch typach Vx i VSx. Urządzenia Vx dedykowane są do ochrony stacji roboczych, a przy ich wyborze należy kierować się liczbą stacji, które będą chronione. Liczba w nazwie modelu to maksymalna liczba komputerów, które mogą być chronione za pomocą maszyny wirtualnej. Urządzenia VSx przeznaczone są do ochrony serwerów. Charakteryzują się małą liczbą adresów IP, które mogą chronić oraz dużą liczbą równoległych sesji, które obsługują. Takie podejście wynika ze specyfiki pracy serwerów, które zwyczajowo obsługują wielokrotnie więcej ruchu, niż zwykłe stacje robocze.

Więcej o STORMSHIELD Virtual Appliance

Seria V do ochrony stacji roboczych

GŁÓWNE CECHY
V50 V100 V200 V500 VU
Chronione adresy IP 50 100 200 500 nielimitowane
Liczba jednoczesnych sesji 100 000 200 000 400 000 600 000 3 000 000
802.1Q VLANs (max) 128 128 128 128 512
Tunele IPSec VPN (max) 100 500 1 000 1 000 10 000
Równoczesne połączenia SSL VPN 20 35 70 175 500

Pełny opis rozwiązań (eng)

 

Seria VS do ochrony serwerów

GŁÓWNE CECHY
VS5 VS10
Chronione adresy IP 5 10
Audyt Podatności
Liczba jednoczesnych sesji 1 000 000 2 000 000
802.1Q VLANs (max) 512 512
Tunele IPSec VPN (max) 10 000 10 000
Równoczesne połączenia SSL VPN 500 500